Kvinnor har förlorat mycket på att Bibelns översättningar har brustit i sina ordlydelser och tolkningar och Bibeln har därmed förlorat mycket av sin betydelse. Bibeln börjar med skapelsen där mannen och kvinnan är skapade till Guds avbild och har därför samma betydelse och inbördes förhållande som Gud själv. Trots att första delen av Bibeln är helt ockuperat av ett patriarkat lyfter den fram flera kvinnor som har haft en stor historisk påverkan. Denna del följs av berättelsen om Jesus Kristus som kom i människogestalt för att berätta och förklara vem Gud är och hur han vill att vi ska behandla varandra. Jesus går emot den rådande traditionen och visar hur Gud själv vill att kvinnans roll ska vara, d.v.s. jämställd med mannen. Paulus som har blivit totalt felöversatt och utnyttjad som kvinnoförtryckare, används för att på inget vis släppa ifrån sig den makt de hade fått genom tradition och historien, fast man mycket väl kunde ha insett att tolkningen av Paulus inte stämde överens med Jesu liv och skapelseberättelsen. Kyrkans förespråkare, i början av den kristna eran, har medvetet förvanskat Maria Magdalenas roll i kristendomens begynnelse. Man har fortsatt nedvärdera kvinnans betydelse trots att den som är grunden till den kristna tron själv lyfte upp henne.
Männen har alltsedan dess inte berört denna del av Bibelns betydelse för människor, samhället eller andligt liv och kvinnor har inte funnit anledning till att ifrågasätta om det finns en bärighet i behandlingen av skriftens betydelse. Som kvinna har det inte varit angeläget att ifrågasätta tolkningen av skriften eftersom det var enklare att bara vända ryggen till. Samtidigt har Bibeln en andlig betydelse och vi människor har andliga behov. Moralen och etiken har vi blivit uppfödda med då det ligger i den tradition som har blivit kvar av Bibelns intentioner då man har skalat bort det som man inte förstår eller känner sig berörd av.
Tyvärr har vi fortfarande kvar mycket av det patriarkat i samhällsstrukturen som Jesus ville få bort. Man har genom alla år blandat in traditioner och avgudadyrkan för att framstå som ett valbart alternativ till moral och etik. Det har inneburit att vårt samhälle idag har en orättvis fördelning av resurser mellan män och kvinnor, mellan pojkar och flickor och det på alla områden. Den gudsbild du har visar också vilken människosyn du har, de är intimt förbundna med varandra.
Vi har följaktligen fortfarande olika lön för lika arbeten. När allt fler kvinnor blev rektorer i skolorna sjönk lönerna och prestigen. Samma hände med juristerna och när man tittar på SCBs statistik på utbildning och lön så har männen högre lön än kvinnor även inom kvinnodominerande yrken som t.ex. förskollärare. Kvinnor får inte heller likvärdig sjukvård som män och de apparater som mäter EKG har utvecklats, som övrigt inom medicinen, med mannen som norm och har därmed inte den känslighet i mätningen som ett kvinnohjärta behöver. Detta är bara något av allt det som har en obalans i de gemensamma resurser samhället kan hjälpa oss med.
Även andra orättvisor är så ingrodda att man inte tänker på dem som hur kommunerna via skattemedel satsar på nära idrottsplatser, ishallar, skejtparken vilka alla lockar pojkar att idrotta eller ”hänga”. Flickorna som inte idrottar, vilka är de flesta och vad önskar de sig? Vet man det eller vill man inte veta för det enklare så?
Hur skulle världen sett ut om män och kvinnor hade gått sida vid sida, båda med sina speciella sätt att se på verkligheten, hade tagit hänsyn till varandra och låtit båda fått utveckla sina potentialer, till det de är skapade till. Undrar hur det då hade varit?
Som 15-årig gick jag och läste till konfirmation. Ett helt läsår skulle vi få kännedom om kyrkan och Gud. Jag trodde och hoppades att jag skulle få veta om Gud finns eller inte men då det inte hände något när jag tog nattvarden första gången insåg jag att Gud inte fanns. Jag blev så besviken, för Bibeln berättade om under, tecken och mirakler och det hade jag sett fram emot. Jag tror att det finns mirakler även idag men här i Sverige talar vi inte om det. Media tiger om allt det som händer inom den kristna sfären i Sverige medan man i andra länder berättar, skriver i tidningar, gör TV-program om det och ger människor en chans att själva fatta egna beslut. Jag vill påstå att vi har en censur i media och det är inte vackert i ett land som ska vara det mest jämställda, det mest demokratiska och det land som har den bästa välfärden.
Jag hoppas att den här boken väcker ett intresse att studera ämnet på ett djupare plan. Gör som arkeologen som ville veta om Jerikos murar föll på det sätt som Bibeln beskriver, arkeologen studerade en keramikskärva i flera år och kom fram till den datering som han kunde tro på. Eller detaljstudera något annat ämne, jag lovar det blir en intressant resa bland böcker och dokument.

Share →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin