Min viktigaste bok

Min viktigaste bok är nu klar. Det är flera ställen i Bibeln som har ändrats om man jämför med originalspråket. Om man tittar på hur Jesus och Paulus behandlade kvinnorna på den tiden så ser man att de båda var noga med att framhålla att kvinnan har en stor betydelse. Större än vad traditionen har visat. På bokens baksidan läser vi:

Bibeln har länge ansetts vara kvinnoförtryckande. Men det som kyrkan har infört i församlingsordningar har inte med Bibelns intentioner att göra. I stället är det människors behov av att strukturera, organisera och skapa hierarkier som styrt hur Bibelns ord tolkats. Bibeln talar om relationen mellan oss människor och Gud. Läser vi bara innantill märks det att kvinnan är en viktig del i samhället. I Bibeln säger: Kvinnor kan! visar AnnChristin Winnermyhr hur Bibelns texter lyfter fram kvinnan som betydelsefull både för sin samtid och för framtiden.

Fortfarande gäller det att ta reda på hur Bibeln har översatts från originalspråket. Vilka synonymer valde man att använda och vilken inställning till män och kvinnor hade översättarna själva? Hur var de tongivande s.k. Kändisar på den tiden? Vilken miljö levde de själva i? Vad menade Jesus när han gick omkring och predikade? Hur behandlade han kvinnorna? Sådant har en stor betydelse när vi ska se närmare på hur det blev en bok som har haft och har en så stor betydelse. Vilka traditioner fördes vidare? Vilken undervisning hade betydelse?

AnnChristin

Boken som texten ör hämtat från

Har du synpunkter? Vill du debattera, tycka, fråga eller bara följa med i dialogen?

Välkommen att ansöka till min privata Facebookgrupp »

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin