notre-dames-273745_960_720

 

Det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor i ledningen och börsbolagens lönsamhet, enligt en studie. Det bådar gott för Sverige, som hör till de mest jämställda länderna sett till kvinnorepresentation i styrelser och ledningsgrupper. Enligt artikel i Dagens PS

Det privata forskningsinstitutet Peterson Institute for International Economics har analyserat data från 2014 om närmare 22 000 börsnoterade företag i 91 olika länder. Enligt studien kan ett företag med 30 procent kvinnor bland de högsta cheferna räkna med en nettomarginal – vinst efter skatt i förhållande till omsättningen – som är hela sex procentenheter högre än i ett genomsnittligt bolag, som har en vinstmarginal på drygt tre procent.

En kvinnlig vd har dock ingen statistiskt säkerställd effekt på lönsamheten. Inte heller effekten av andelen kvinnor i styrelsen är “statistiskt robust”, enligt studien. Sverige hör till de tio “mest könsbalanserade” länderna. I totalt 311 svenska företag var andelen kvinnor i styrelserna 22 procent och i högsta ledningen 21 procent. I hela urvalet är det nästan 60 procent som helt saknar kvinnliga styrelseledamöter, och drygt hälften av bolagen har inga kvinnliga toppchefer alls.

Min kommentar: Det är ju bra att de övriga 60 procenten av företagen får information om att de inte är bäst.

 

Duva med ungar

Jag fick den här underbara bilden av en väninna till mig. Den visar så fint det som står i psalm 91 vers 4

Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,
under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm

Det är en trygg plats för oss och skönt att tänka på när man känner sig lite vilsen och osäker. Det händer oss alla ibland. Då kan den här bilden muntra upp.

Här är psalmen i sin helhet:

Ps 91
Tryggheten under den Högstes beskydd
Den som sitter under den Högstes beskydd
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: ”I HERREN har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”
Han skall rädda dig från fågelfängarens snara
och från den förödande pesten.
Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,
under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida,
så skall det inte drabba dig.
Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd,
du har gjort den Högste till din tillflykt.
Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning om dig
att bevara dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram,
du skall trampa ner unga lejon och drakar.
”Han håller mig kär och jag skall befria honom,
jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
Han ropar till mig och jag svarar honom.
Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
Jag skall mätta honom med långt liv
och låta honom se min frälsning.

AnnChristin

Hemsidan är långt ifrån färdig och det är många detaljer kvar. Det är detaljerna som är viktigast, precis som de små irritationsmomenten i livet. De stora dragen klarar man av men man går bet på detaljer. Här är det likadant.

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin